Hørplantens vækst

Dyrkning af hør til Muski foretages med respekt for miljøet, og under de mest optimale betingelser. Det er med til at sikre kvaliteten i vores produkter.

Dyrkning med respekt for jorden

Hørfrø plantes i løbet af marts/april måned på marker i Normandiet, hvor klimaet er perfekt og har de mest optimale forhold til dyrkning af hør.

På markerne, der bruges til dyrkning af hør til Muski, foretager landmændene en løbende udskiftning af afgrøder, således at jorden altid er rig på næring.

Hør dyrkes i 6-7 år af gangen, hvorefter der dyrkes afgrøder som sukkerroer, hvede og kartofler. Dyrkningen af hør øger udbyttet for de næste afgrøder, og sikrer en et naturligt tilskud til økosystemet.

I løbet af maj har hør-planten nået en højde på ca. 10 cm, med et rodnet der er endnu længere. I juni har hør-planten nået en højde på 80-100 cm, og er vokset op til 5 cm om dagen.

På de 100 dage, hvor hørplanten gror, får den kun vand fra regn, dug og jordens naturlige vandreserver.

Et naturprodukt skabes

I juni blomstrer hør-planten og sætter 80-100 blomster pr. stamme. Det er også her strukturen i plantens fibre udvikler sig, og skaber de egenskaber, der gør hør-planten så unik.

I juli modnes planten, og ca. 5 uger efter blomstringen, starter høstning. Planten skæres eller klippes ikke, men trækkes ud af jorden, for derved at bevare de vigtige lange hør-fibre. Samtidig bliver en del af rødderne i jorden, som en naturlig gødning til de næste afgrøder.

I løbet af juli, august og september ligger hørplanten på marken, hvor en langsom og naturlig proces frigiver fibrene fra stråene. Stråene vendes halvvejs i processen og resten klares af mikroorganismer i jorden og en tilpas mængde regnvand. Ingen brug af kemikalier.

Fra august til oktober samles planterne sammen og køres på lager, hvor de kan opbevares længe uden at tage skade.

Lange hørfibre (long staple)

Herefter starter en proces, hvor de lange fibre (dem vi bruger i Muski) deles fra de korte fibre. Det er også her man adskiller hørfrøene og andre værdifulde elementer fra hørplanten. Hele planten kan bruges.

De lange hørfibre sorteres, kæmmes og glattes til lange tråde, bestående af afgrøder fra flere forskellige marker og årstal. Denne metode er med til at sikre den høje kvalitet i alle vores færdige produkter.

Fra mark til færdigt produkt

Til sidst følger en proces, hvor trådene væves, farves og syes til de færdige produkter du kan finde på her på siden.

Hos Muski arbejder vi hele tiden på at forbedre vores processer og på at gøre vores virksomhed så bæredygtig som mulig.

Har du lyst til at vide mere om os, er du altid velkommen til at kontakte os.

Har du set vores flotte farver?